Velkommen

Denne hjemmeside er for studerende af Den Tidløse Visdom, men andre må naturligvis gerne kigge med.

Den Tidløse Visdoms litteratur omfatter mange forfattere. Jeg har valgt at fokusere alene på Teosofien, som er grundlagt af Helena Blavatsky m.fl., Den Esoteriske Lære, som omfatter Alice A. Baileys forfatterskab og Visdommen, som omfatter Lucille Cedercrans forfatterskab.

Formålet med hjemmesiden her, er at give en oversigt over de guddommelige love, der styrer hele menneskets, planetens, solsystemets, ja hele universets liv og tilværelse. Lovene beskrives alene gennem relevante citater fra de nævnte forfattere.

Der findes i den teosofiske og esoteriske litteratur mange henvisninger til love og regler. Som jurist gjorde det mig nysgerrig, og jeg besluttede derfor at finde ud af hvor mange der egentlig er. Jeg fandt 178 navngivne love. Da jeg nu var i gang med at slå dem op, kopierede jeg med det samme de afsnit, hvor lovene var nævnt eller forklaret. Resultatet af anstrengelserne er blevet til denne hjemmeside.

Jeg synes selv at citaterne, der er beskrevet under overskriften Generelt, er de mest interessante. De beskriver hvordan Gud magter at styre sit system. Læser man i Bibelen får man indtryk af, at Gud udøver sin vilje gennem enkeltstående handlinger eller ordrer. Han lader godgørenhed eller straf regne ned over mere eller mindre uskyldige mennesker. Eller vi ser Ham i mirakuløse handlinger som fx jomfrufødsel og kødets opstandelse. Det var derfor noget af en øjenåbner at opdage, at Gud ikke styrer sit system igennem enkeltstående mirakuløse handlinger, baseret på hvem der beder højest, længst eller rigtigst. Det guddommelige viser sig snarere igennem ekstrem orden, baseret på ufravigelige love, naturlove, som gælder lige for alt og alle. Nå ja, læs selv og dan dig din egen mening.

Bortset måske fra afsnittet Generelt forestiller jeg mig ikke at nogen begynder at læse fra en ende af. Det vil jeg heller ikke anbefale. Betragt hjemmesiden som et opslagsværk til studiet af de guddommelige love, som de beskrives i Den Tidløse Visdom.

Alle citater er angivet med forfatter, værk og sidetal. Sidetallene kan dog være upræcise, da der kan være forskellige udgaver af det samme værk.

Vil du vide mere om Den Tidløse Visdom?

Hvis du er havnet på denne hjemmeside, og ikke i forvejen kender til Den Tidløse Visdom og dens litteratur, kan du finde grundlæggende oplysninger på denne side: www.occultwisdom.dk