Tak

Tak til Lucis Trust, som har copyright til Alice A. Baileys værker, og som har givet tilladelse til at anvende citater fra bøgerne i denne præsentation.

Tak til Lucis Publishing Companies, som stiller Alice A. Baileys bøger gratis til rådighed elektronisk.

Tak til Wisdom Impressions Publishers, som har copyright til Lucille Cedercrans’ værker, og som har givet tilladelse til at anvende citater fra bøgerne i denne præsentation.

Tak til Verdenstjenerfonden, som har copyright til oversættelsen af Alice A. Baileys værker til dansk. Verdenstjenerfonden har gratis sendt de danske bøger til mig og givet tilladelse til at anvende citater fra dem i denne præsentation. I dag kan pdf versioner af Alice A. Baileys bøger downloades gratis fra fondens hjemmeside.

Tak til Kentaur Forlag, som havde rettighederne til oversættelse og udgivelse af Lucille Cedercrans’ værker på dansk, da denne hjemmeside blev til. Kentaur Forlag har stillet de eksisterende danske oversættelser til rådighed digitalt og har givet tilladelse til at anvende citater fra de danske oversættelser i denne præsentation. Kentaur forlag har desuden accepteret, at jeg har oversat citater fra de værker, som endnu ikke findes i en dansk oversættelse. Kentaur Forlag er ikke aktivt længere. Teosofisk Forening har overtaget rettighederne og alle Lucille Cedercrans’ bøger kan købes i Teosofisk Forenings boghandel.

Endelig skal der lyde en stor tak til alle som har hjulpet mig undervejs i arbejdet med denne hjemmeside. Det er mange, og jeg er meget taknemmelig.

Alle citater fra værker af Helena Blavatsky, Annie Besant, Geoffrey Hodson og C.W. Leadbeater er oversat af mig.

Links

Lucille Cedercransis Trust: http://www.lucistrust.org/
The books of Alice Bailey: www.lucistrust.org/online_books/welcome_obooks_website
Wisdom Impressions publishers: http://www.wisdomimpressions.com/
The Theosphical Society: http://www.ts-adyar.org/
Teosofisk Forening: teosofiskforening.dk
Verdenstjenerfonden: verdenstjenerfonden.dk/

Denne hjemmeside om guddommelige love findes også på engelsk: www.laws.occultwisdom.dk