Strålelove, Love om spaltning

ALICE A. BAILEY, Esoterisk Psykologi I, side
Side 387 – 392: ”c. De fungerende stråle-love.
Der findes i forbindelse med de syv stråler visse store love, der medvirker til at danne skille-linjerne, de spaltninger, der skaber adskillelse og differentieringer i Guds manifesterede liv i:

 1. Solsystemets syvfoldige opbygning.
 2. De ti systemer, der angiver den solare fuldbyrdelse.
 3. Den indre opbygning eller de såkaldte ”kæder”, der kendetegner enhver planetarisk eksistens.
 4. Vor jords planetariske opbygning i forskellige naturriger.
 5. Den grundlæggende forskel mellem naturrigerne; forskellighederne skaber typerne, grupperingerne, familierne, grenene, imperierne og nationerne.

387: Disse love om spaltning er for vanskelige at forstå generelt. De styrer formliv og er et resultat af det forenede virke eller snarere en samtidig manifestation af de tre love, der omtales i En afhandling om Kosmisk Ild. Disse love er:

 1. ”Loven om syntese, der bestemmer fremtiden, bekræfter målet og har at gøre med livs- eller åndsaspektet.
 2. Loven om tiltrækning, der bestemmer nutiden og styrer de planetariske typers umiddelbare tilstand. Den har at gøre med bevidstheds- eller sjælsaspektet.
 3. Loven om økonomi. Denne lov bestemmer fortiden, tilpasser den planetariske bevidsthed og har at gøre med form- eller stofaspektet.”

Når disse tre love virker samtidigt i løbet af denne bestemte cyklus og i vor specielle race, skaber de en sammensmeltning af kræfter, der pålægger en bestemt rytme, en speciel materialisation af energier og en særlige civilisationstype, der virker under, hvad vi (esoterisk) kalder loven om spaltning. Det er tænkeevnen, der adskiller og opdeler; det er en mental aktivitet (guddommelig og overmenneskelig, såvel som menneskelig), der skaber de mange differentieringer. Denne opdelingsproces når sit højdepunkt i løbet af denne verdensperiode i den ariske race, den femte race. Vi styres i dag af loven om spaltninger, – en guddommelig lov med et frugtbart formål.”

Side 390: Lad os nu opstille disse lov i rækkefølge for at få en bedre ide om deres relation og indbyrdes forhold:

 1. Loven om nedsænkning – første race
 2. Loven om overgivelse – anden race
 3. Loven om materialisation/Loven om skjult stråling – lemuriske race
 4. Loven om tidevand – atlantiske race
 5. Loven om spaltninger – ariske race
 6. Loven om kærlig forståelse – næste race
Tilbage til Sammenstillinger