Tidevand

4. lov under Love om Spaltning
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
389: ”Den fjerde lov, der styrer den menneskelige skæbne, kendes ved det mærkværdige navn: Loven om tidevand. Den angår begærlivet, sensorisk perception og følelseslivet. Den er nært forbundet med udviklingen af erkendelse og er et aspekt af loven om cykler, der styrer den solare evolution. Den er en grundlæggende menneskelig lov, beskyttende og udviklende. Den styrer det cykliske liv eller ”tidevands”-livet for alle sjæle, der af livets store flod – på begærets bølgetop – føres frem til inkarnation, og den er en af de love, som aspiranten må arbejde med tidligt under sin skoling.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Love om Spaltning