Kosmiske love om fri cirkulation, harmonisk placering og formulering

LUCILLE CEDERCRANS, Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
1 – 5: Denne serie instruktioner ”er skrevet for at give den moderne discipel, ligegyldigt hvilken nation, position eller omstændigheder han befinder sig i, en basal forståelse af Det Ene Livs og Hans loves økonomi, så han kan tjene Planen retfærdigt og klogt i menneskenes verden.

Det Ene Livs økonomi er en organisering af Dets mange deles energi, kraft og substans i den guddommelige aktivitet, som tjener evolutionen totalt set. I sit højeste aspekt, dvs. som en kosmisk lov, etablerer Det og opretholder den relative gensidige udveksling som udgør dets livs cirkulation i det ordnede Kosmos.

Den store kosmiske lov virker indenfor vores solsystem gennem tre underordnede love, som der ikke kan sige meget om på dette tidspunkt. Det er nok at sige, at:

 1. Loven om Fri Cirkulation etablerer den rytmiske ebbe og flod af energi, kraft og substans i systemet i hele dets totalitet, så delen kan deltage i det, den har kendskab til. …
 2. Loven om Harmonisk Placering arrangerer efter farve og tone hvert eneste liv i forhold til hvert eneste andet liv og til systemets centrale dirigerende vilje. …
 3. Loven om Formulering etablerer og kontrollerer at substansens konstante bevægelse reflekterer den stadig evolution af bevidstheden, og producerer derved de nødvendige former i fænomenernes verden gennem en uophørlig indre destruktiv og konstruktivt aktivitet, som vi ser og kender som forandring.

Disse solare love nedtrappes til vores planet som tre basale love om økonomi, som skal udarbejdes og anvendes af menneskeheden (Den Planetare Logos’ hjerne) i dets liv og færden. Den Planetare Logos venter således på menneskeheden og dens evolution, ligesom det Solare Liv venter på Ham.

Disse tre Planetare Love relaterer specifikt til de tre aspekter eller faser af intelligent aktivitet: Den første har at gøre med hensigtens intelligente aktivitet eller retning, den anden har at gøre med bevidsthedens intelligente aktivitet og den tredje har at gøre med substansens intelligente aktivitet.

Hver af de tre love bringer tre store okkulte principper i aktivitet i menneskets liv og færden. Så når hele økonomiloven anvendes, invokeres ni okkulte principper af stor betydning for Logos’ hensigt og planer i aktivitet.

Vi vil først opregne de involverede love og principper, og derefter gå videre med at definere og forklare hver enkelt.

 1. Loven om rigtig brug
  1. Princippet om at dele
  2. Princippet om udbud og efterspørgsel
  3. Princippet om demokratisk deltagelse i Det Ene Liv
 2. Loven om rigtig aktivitet
  1. Princippet om individualitet
  2. Princippet om lighed
  3. Princippet om nåde
 3. Loven om rigtig planlægning
  1. Princippet om den guddommelige prototype
  2. Princippet om relativ tilsynekomst
  3. Princippet om sekventiel forandring”
Tilbage til Sammenstillinger