Grundlæggende love for menneskeheden

ALICE A. BAILEY, Esoterisk Psykologi I, side
315 – 321: ”Når bestemte grundlæggende postulater, eller love, fire i alt, er blevet fremført og holdt op for offentligheden, vil de til sidst føre til en sådan oplysning af den offentlige mening, at de fornødne aktiviteter bliver følgen … En bedring af de nuværende tilstande vil komme inde fra selve menneskeheden og ikke ude fra af påtvungne regler. Skolingen af den offentlige bevidsthed vil således gå roligt og støt fremad, og på den måde vil vi lægge grunden til de senere forandringer. …

Derfor – det første postulat, der må fremsættes, og som offentligheden må belæres om, er, at alle sjæle inkarnerer og reinkarnerer ifølge loven om genfødelse. …

Det andet grundlæggende postulat blev forkyndt os af Kristus, da han bad os ”elske vor næste som os selv”. … Men den nye lov må og vil blive bekendtgjort. Denne lov kan sammenfattes med ordene: Lad et menneske leve således, at han liv er harmløst. …

Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en følge af de to andre love. Det er loven om gruppeliv. Vore grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser, han skal også med sin tanke omfatte selve menneskeheden og således bringe loven om broderskab til udtryk. Broderskab er en gruppekvalitet. …

Det sidste postulat, som jeg søger at fremhæve, er, at overholdelsen af disse tre love nødvendigvis vil føre til et inderligt ønske om at overholde lovene i det land, hvor den enkelte sjæl er inkarneret. …

Ved at anerkende disse fire love – om genfødelse, om kærlighed, om gruppen og om det pågældende land – vil vi opleve menneskehedens frelse.”

Tilbage til Sammenstillinger