Guddommelige love om økonomi, relativitet og periodicitet

LUCILLE CEDERCRANS, Skabende Tænkning, side
169 – 174:Formen er altid forbigående, for sådan er dens natur. Den består af handlende, levende, intelligent stof, som responderer på Guds vilje. Guds vilje udtrykkes igennem visse lovmæssigheder, som kommer til udtryk som formlivets natur. Det vil sige, at alle former modtager deres iboende natur fra Guds fokuserede vilje. Menneskeheden behøver blot at forstå denne natur for bevidst at anvende den til deres egen fordel.

Guds vilje i forhold til stof kommer på denne planet til udtryk igennem tre overordnede lovmæssigheder, som igen udtrykker en grundlæggende natur i alle former.

Disse lovmæssigheder er:

 1. Loven om økonomi, som i praksis betyder: At alle former skal tjene Det Ene Livs økonomi …
 2. Loven om relativitet, som i praksis betyder: At alle former er indbyrdes forbundet med og afhængige af Det Ene Liv.
 3. Loven om periodicitet, som i praksis betyder:
  1. At alle former har deres egen iboende cyklusser med vækst, modning og forfald, og at disse cyklusser indpræges i dem i det øjeblik, de undfanges, igennem den involverede bevidstheds fokuserede hensigt.
  2. At den cykliske aktivitet i en form er særlig for netop denne form, men alligevel underlagt og indeholdt i de større cyklusser i det organiserede liv, hvoraf den er en del.”

187: ”De tre grundlæggende guddommelige love; loven om økonomi, loven om relativitet og loven om periodicitet, giver formen dens natur. Det er i denne natur, at den inkarnerende bevidsthed er fanget, denne natur som vi i en lang vækstcyklus er identificeret med, og igennem gradvis kontrol og ret anvendelse af denne natur, at vi omsider udvikler os til den bevidste inkarnerede Sjæl.”

236 – 37: ”Der er i vort solsystem syv overordnede guddommelige love og energier, som er de fortolkninger og udtryk vor Sollogos giver de kosmiske love eller ren hensigt. Disse syv kendes også som de syv stråler, og der er givet meget vedrørende dem i andre værker, såvel igennem denne som igennem andre esoteriske forfattere.

Den kosmiske kærligheds syv guddommelige love og energier, som de kan komme til udtryk igennem menneskeheden, kan oplistes og defineres som følger:

 1. Loven om den fokuserede vilje til kærlighed, der i praksis betyder, at ”Guds kraft kan påkaldes igennem den fokuserede vilje til kærlighed”.
 2. Loven om kærlig forståelse, som i praksis betyder, at ”Kærlighedens energi i sindet skaber ret forståelse eller visdom”.
 3. Loven om tjeneste, der i praksis betyder, at ”En planlagt tjenesteaktivitet, der er opstået som et udtryk for kærlighed, og som udføres med kærlighed, resulterer i manifestation af et fragment af den guddommelige plan for menneskeheden”.
 4. Loven om transmutation, der i praksis betyder, at ”Udstråling af kærlighed på den menneskelige bestræbelses tre planer gør det muligt at transmutere mørke til lys, uvidenhed til visdom, og uoverensstemmelser til harmoni”.
 5. Loven om formuleret viden, der i praksis betyder, at ”Når guddommelig kærlighed formuleres i konkret videnskab og viden, vil der opstå en ny himmel og en ny jord”.
 6. Loven om Kristus som fokuseret ideal, der i praksis betyder, at ”Kristus skal komme igen, når menneskeheden anerkender Kristus-princippet, som er i alle mennesker”.
 7. Loven om igangsat vækst, der i praksis betyder, at ”Gennem igangsættelse af en planlagt vækstbestræbelse kan mennesker samarbejde med loven om evolution for at nå et ønsket åndeligt udviklingsmål”.
Tilbage til Sammenstillinger