Å

Åndelig frihed
ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
340: ”De vanskeligheder som Hierarkiet stod overfor i sin bestræbelse på at få dette til at ske, skyldtes den kendsgerning at den tilstand af enighed i mål, i metode og i samvirke skulle skabes uden nogen krænkelse af den frie vilje hos den enkelte, gruppe eller nation. Den okkulte lov om åndelig frihed måtte respekteres og beskyttes.”

Åndelig tilnærmelse, loven om – se Seks love og principper for den Nye Tid under Sammenstillinger

Åndens og befrielsens lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
227 og 229: ”Økonomiloven har flere underordnede love, der styrer dens virkning på de forskellige stofgrader. Som førnævnt aktiveres denne lov af de lyde Logos udsender. Det hellige ord, eller skaberens lyd, findes i forskellige former og har flere stavelser, selv om det i realiteten kun er et enkelt ord. Tilsammen danner stavelserne et soludtryk. Hver for sig er de kraftord med forskellige virkninger. …

Når høresansen er fuldt udviklet på alle planer (hvilket sker gennem den rigtige brug af økonomiloven) vil disse 3 store ord eller udtryk være kendt

Når det 1. aspekts eller mahadevaaspektets tone følger efter de to andre, oplever han sig selv som ren ånd og smelter, i takt med at akkorden dør ud, sammen med selvet eller den kilde, han kom fra. Der er ingen tanke, intet stof, kun selvet opslugt af selvets hav. På hvert udviklingstrin træder en af lovene i kraft – først stoffets lov, så gruppernes lov, og til sidst åndens og befrielsens lov.”

Årsag og virkning, loven om – se Karmaloven

Tilbage til Alfabetisk