Overgivelse

2. lov under Love om Spaltning
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
389: ”Denne anden lov kaldes (af dem af os, der beskæftiger sig med lov og energi) loven om overgivelse, fordi impulsen, der udsprang fra gudesønnernes begær efter at inkarnere, viste sig at være for stærk for stoffets modstridende kræfter. Intet kunne således standse de inkarnerende ånder i at komme frem til håndgribelig eksistens. Stof overgav sig til ånd, det guddommelige begær og den guddommelige vilje satte sin signatur på de former, der hastigt dannedes.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Love om Spaltning