Materialisation

3. lov under Love om Spaltning
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
389: ”I næste race, den, lemuriske, viste de guddommelige essentielle attributters trefoldige aktivitet sig som loven om materialisation … Denne lov vedrører det lys, der eksisterer i mennesket, og det, der i tid og rum dækker for dette lys for at fremkalde en intensivering og senere som følge heraf udstråling, således at lys gennem menneskeheden til sidst kan nå alle former for guddommeligt udtryk.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Love om Spaltning