Spaltninger

5. lov under Love om Spaltning
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
390: ”Vi skal nu se på loven om spaltninger, idet vor race styres af separatismens store kætteri. Gennem disse spaltninger (symbolsk talt) kan tilintetgørelsens ild komme frem og gøre en ende på vor civilisation, på samme måde som civilisationen på Atlantis afsluttedes, med mindre de bevidste gudesønner kan opbygge de broer og udvikle den forståelse, der vil danne modvægt til denne lov, og på den måde bringe den lov, der styrer den kommende race til aktivitet.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Love om Spaltning