Nedsænkning

1. lov under Love om Spaltning
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
388: ”De tre guddommelige aspekters aktivitet skabte i forhold til den menneskelige familie i den første tågeagtige race (som videnskaben intet ved om) det, vi kalder loven om nedsænkning. Den forårsagede den voksende ændring af materien, der iklædte livet, hvilket til sidst skabte den tidlige manifestation af de inkarnerende gudesønner. Det drejer sig ikke om fysisk inkarnation i den forstand, som vi opfatter udtrykket.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Love om Spaltning