Kærlig forståelse

6. lov under Love om Spaltning
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
390: ”Loven for den kommende race er meget vanskelig at formulere i forståelige vendinger … før denne udvikling har fundet sted, har vi ingen måder, hvormed vi kan udtrykke den sande betydning af den bagved liggende ide.”

391: ”Virkeliggørelsen af loven om kærlig forståelse vil blive fremmet og fremsyndet i løbet af Vandbærerens tidsalder, og det vil senere resultere i en udvikling af den internationale ånd, i en anerkendelse af én verdenstro på Gud og på menneskeheden som det store udtryk for guddommelighed i denne verdensperiode…”

ALICE A. BAILEY: Nationernes Skæbne, side
51: ”I forbindelse med denne redegørelse om, hvad der styrer og påvirker de ledende nationer i verden, må den studerende huske på, at de alle i dag hovedsagelig er betinget af loven om adskillelse; imidlertid er fremskredne grupper i alle nationer begyndt at reagere på loven om forståelse. Det er en lov, der til sidst vil understrege menneskets evige broderskab og alle sjæles enhed med oversjælen. … Funktionen af loven om kærlig forståelse vil blive stærkt stimuleret og accellereret i Vandbærerens tidsalder, som vi beskæftiger os med; den vil senere føre til udviklingen af en verdensomspændende international ånd i anerkendelse af én universel tro på Gud og også på menneskeheden som det betydeligste udtryk for guddommelighed på kloden og i den menneskelige bevidstheds overførsel fra de materielle tings verden til en mere udpræget psykisk.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Love om Spaltning