Åndelig frihed

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
340: ”De vanskeligheder som Hierarkiet stod overfor i sin bestræbelse på at få dette til at ske, skyldtes den kendsgerning at den tilstand af enighed i mål, i metode og i samvirke skulle skabes uden nogen krænkelse af den frie vilje hos den enkelte, gruppe eller nation. Den okkulte lov om åndelig frihed måtte respekteres og beskyttes.”

Tilbage til Alfabetisk