Absorption

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
497-98: ”Endnu en anden type tankeform træder frem – den mest fremherskende og den, som forårsager mest forvirring. Det gælder kendsgerninger som information, detaljeret materiale, nyheder (om man vil kalde det sådan) – grundlaget for det, der kan degenerere til sladder – som vedrører jeres administrative eller øvrige arbejde, og som vedrører andre mennesker. Hvorledes kan I forhindre jeres tænkeevne i at overføre kendsgerninger som disse til andre? …

Det kan også være sådan, at en sørgelig eller ond tildragelse eller en fejlende broders gerning er sand. Hvad kan der da gøres? Sandheden kan ikke afkræftes eller opløses. Her vil loven om absorption hjælpe jer. Den tankeform, I møder, tager I ind i hjertet og forvandler den dér ved kærlighedens alkymi. … I føjer intet til denne tale, giver ikke informationen videre, og for jeres vedkommende er den tankeform, der er opbygget omkring kendsgerningen, vandret ind i det, som I kalder en blindgyde.

Hvad gør I derefter? I opbygger en modsat strøm af tanker, som I (på en bølge af kærlighed) sender til jeres tilsyneladende fejlende broder: tanker om venlig bistand, om mod og højere stræben og om en klog anvendelse af de lektier, som han må lære af den gerning han har udført. Anvend ikke kraft …”

Tilbage til Alfabetisk