Accept

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
489 – 90: ”AF alle medlemmerne i denne specielle gruppe er du måske den, der er mest fri for alvorligt blændværk, og det som behersker dig (næsten nødvendigt og beskyttende) er det fysiske handicaps blændværk. …

Vil du stå således, min broder? Vil du ophøre med det bestandigt presserende ønske om at være til større ydre nytte? Loven om accept er en guddommelig lov og gør dig fri af blændværk og befrier sjælen for tjenestens virkelighed.”

Tilbage til Alfabetisk