Adskillelse

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Astrologi, side

434: ”Bestræbelsen på Jorden i dag (således som det ser ud for den planetariske Logos) går ud på at forvandle planetens net og derved langsomt forandre de eksisterende kvadrater til triangler. Dette sker ved deling, ved anvendelsen af loven om adskillelse, men også ved den bevidste erkendelse af dualitet, ved anvendelsen af styret bevægelse og tilsynekomsten af to triangler i stedet for ét kvadrat.”

Tilbage til Alfabetisk