Affinitet

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Astrologi, side
244: ”Energierne fra de forskellige tegn tiltrækkes af de forskellige planeter i henhold til deres udviklingstrin, og af det, som esoterisk kaldes ”urgammelt slægtskab” mellem de væsener, der er personificeret i planeterne og stjernebillederne. Denne forbindelse eksisterer mellem væsener og er baseret på affinitetens lov. Det er denne affinitetens lov, der skaber den magnetiske tiltrækning og den dynamiske reaktion mellem stjernebillederne og planeterne i solsystemet og mellem en bestemt planet og livsformerne på en anden planet og de såkaldt ”overhængende energier”, der bliver modtaget fra en eller anden hovedkilde. Evnen til at modtage og høste fordel af de planetariske energier (som selv er modtaget som udstråling fra et eller andet stjernebillede) er afhængig af det evolutionstrin, der bestemmer modtageligheden og modtagerapparatets reaktionsevne. Dette er en uforanderlig lov og forklarer den kraft, der udgår fra visse planeter, der måske hidtil er forblevet uopdagede, og som derfor kun har haft lidt at gøre med evolutionen op til vor tid på grund af formens manglende reaktionsevne.”

Tilbage til Alfabetisk