Ashramisk udvikling

LUCILLE CEDERCRANS: Indtryk fra Ashramen, side
89: ”Denne afhængighed af udviklingen hos dem, I karmisk – tjenestemæssigt – er forbundet med, er en af den ashramiske udviklings grundlæggende love. Eksempelvis kan en Mester ikke selv tage en indvielse – og I forstår naturligvis, at indvielsesvejen ikke slutter med mesterstadiet – før han har realiseret det åndelige udviklingsmål for sit ashramiske gruppeliv. På samme måde gælder det for jer, at selvom I udvikler jer åndeligt i individuel forstand frem til det punkt, hvor I bliver i stand til at gennemtrænge Ashrammens periferi, så må I ikke desto mindre forsage (ofre) dette resultat i det øjeblik, I gennemtrænger periferien og påbegynder jeres særlige tjenestearbejde. Det betyder, at jeres individuelle udvikling er afhængig af den udvikling, der er i jeres tjenestearbejde. …

… de Sjæle, I har tiltrukket; de Sjæle, I har draget til jer, fordi I er i stand til at tjene dem – dér gælder det, at jeres åndelige vækst og udvikling er betinget af deres åndelige vækst og udvikling.”

Tilbage til Alfabetisk