Barmhjertighedens lov

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
288: ”Der er visse fundamentale sandheder som ligger til grund for alle åbenbarede religioner … Disse centrale sandheder forandrer sig aldrig, fordi de er forbundet med selve guddommens natur … Disse sandheder, som findes i den guddommelige natur, åbenbarer Guds sjæl. Det er:

  1. Barmhjertighedens lov. Dette er sandheden om rigtige relationer, kærlig forståelse, aktivt tilkendegivet kærlighed. Det er fundamentet for broderskab og udtryk for indre enhed.”
  2. Guds realitet …; 3. Kontinuerlig åbenbaring …; 4. Menneskehedens uundgåelige respons …; 5. Fremskridt …; 6 Transcendens …;

ALICE A. BAILEY: Kristi Tilsynekomst, side
15: ”Altid ned gennem tiderne, ved enhver af menneskehedens store kriser, i nødens stund, ved en ny races fødsel, eller når en forberedt menneskehed skulle vækkes til en ny og større vision, er der fra Guds hjerte – ifølge barmhjertighedens lov – sendt en lærer, en verdensfrelser, en oplyser, en avatar, en formidler en kristus til jorden. Han bringer det budskab, der vil føre til helbredelse, der vil antyde det næste skridt, menneskeheden må tage, og som vil kaste lys over mørke verdensproblemer og åbenbare et endnu ikke virkeliggjort aspekt af det guddommelige.

Tilbage til Alfabetisk