Begær

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi II, side
160: ”Når først aspiranten på prøvestadiets vej har en vision herom [sandheden] (uanset hvor spinkel denne måtte være), vil loven om begær, som har styret ham gennem tidsaldre, langsomt og sikkert give plads for loven om frastødning, og denne vil med tiden befri ham for ikke-selvets trældom.”

Tilbage til Alfabetisk