Begrænsning / Isolation

ALICE A. BAILEY: Esoteriske Healing, side
587 – 88: ”Der findes således tre typer af liv, der påvirker et menneskes tilsynekomst i et fast legeme i en begrænset manifestation eller inkarnation:

  1. Det åndelige menneskes eget liv, der overføres fra monaden via sjælen til størstedelen af den manifesterede eksistens.
  2. Summen af det liv, der udgør det fjerde naturriges, menneskerigets elementalliv. Dette liv er fremdeles et aspekt af jordåndens liv (ifølge loven om isolation eller begrænsning).
  3. Summen af det liv, der er iboende selve den atomare substans – den substans, som alle former er gjort af. Dette er jordåndens liv.”
Tilbage til Alfabetisk