Bevaring af energi

C.W. LEADBEATER: Livet efter døden (Life After Death)
”… for loven om bevaring af energi gælder på tankens og aspirationens højere planer lige så sikkert som for almindelig mekanik.

C.W. LEADBEATER: Astralplanets virkelighed (Reality of the Astral Plane)
“Den mand som burger sin maskine, forventer at få en mængde arbejde ud af den som er proportional med den energi han har puttet i den, fx i form af brændstof. Han tager højde for et vist spild fra friktion og for en vis mængde der forsvinder i form af varme, men han forventer stadig en bestemt proportion af arbejde fra sin maskine, fordi han ved, at der er en naturlig lov for bevaring af energi … Dog, den samme mand, som er så sikker på naturlovens ubrydelighed i en henseende, vil begynde af skumle over uretfærdighed, hvis han møder lidelse og sorg; hvor han i stedet burde forstå ud fra analogi i forhold til maskinen, at den eneste fornuftige konklusion må være, at siden loven om retfærdighed er perfekt i sine virkninger, så må der utvivlsomt have været noget forkert i hans egne tidligere handlinger som ligger til grund for den sorg han nu oplever.”

Tilbage til Alfabetisk