Binding

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
718: ”Derfor styres denne indvielse [6. indvielse] af tredje stråle, strålen for intelligent aktivitet. Denne stråle har nær relation til vore planetariske livs mentalplan, til loven om binding og loven om kløfter … Det er ikke tilladt for den evige pilgrim at binde sig til vor lille planet jorden, men når han har lagt den fuldstændig bag sig ved niende indvielse, bliver den indviede et ”fast eller stationært lyspunkt på det sted, han har valgt, stedet for den allerhøjeste og ildgnisten på bjergets top. Han vil ikke mere forlade dette punkt”.

Begrebet kløft ligger ligeledes latent her. Mesteren afbryder al forbindelse til fortiden og til planeten, men aldrig til det ene liv, der gennemtrænger sfærer og former for væren, der muliggør alle bevidsthedstilstande og føre til evig aktivitet.”

Tilbage til Alfabetisk