Broderskab

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
320: ”Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en følge af de to andre love [om genfødelse og harmløshed]. Det er loven om gruppeliv. Vore grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser, han skal også med sin tanke omfatte selve menneskeheden og således bringe loven om broderskab til udtryk. Broderskab er en gruppekvalitet.”

ANNIE BESANT: London Foredrag (London Lectures)
“Og hvad betyder broderskab? Det betyder at mennesket som opnår lærdom burger den til at undervise de uvidende, indtil ingen mere er uvidende. Det betyder at det menneske som er renfærdigt bringer sin renhed til de urene indtil alle er blevet rene. Det betyder at det menneske som er rigt, bruger sin rigdom til gavn for de fattige, indtil alle er blevet velstående. Det betyder at alt hvad du opnår, deler du; af alt hvad du lærer giver du frugterne til alle. Det er loven om broderskab, og det er den nationale såvel som den individuelle lov.”

Tilbage til Alfabetisk