Byggelovene

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
937: ”Man kunne spørge, hvilken nytte disse 15 regler for magi er til. Endnu ingen, hvad angår det praktiske arbejde, men stor nytte, hvis man ønsker at udvikle sit indre intellekt. Den, der mediterer og spekulerer over disse regler i lyset af, hvad der før er sagt om devaer og byggekræfter, vil komme til en forståelse af byggelovene i makrokosmos, og det vil være til stor hjælp og spare megen tid, når det magiske arbejde og formularerne bliver lagt i hans hænder.”

ALICE A. BAILEY: Indvielse, menneskelig og solar, side
151 – 52: ”Centrene får ved indvielse en øget vibrationskapacitet og kraft, og i det ydre liv fører dette til: …

  1. En gradvis forståelse af loven om vibration som et aspekt af den grundlæggende lov om opbygning, loven om tiltrækning, og den indviede lærer bevidst at opbygge, at håndtere tankestof for at fuldkommengøre Logos’ planer, at arbejde i mental essens og at anvende loven på mentale niveauer og derved påvirke det fysiske plan. Bevægelse opstår kosmisk set på de kosmiske plan, og det samme vil ses i mikrokosmos. Der ligger et okkult vink i dette, som ved eftertanke vil åbenbare meget. I det øjeblik staven anvendes under indvielse, erkender den indviede bevidst betydning af loven om tiltrækning ved formopbygning og i syntesen af de tre ild. På denne evne til at fastholde denne erkendelse og til selv at anvende loven beror hans evne til at gå videre.”

186: ”For det andet ved et menneskes egne anstrengelser, suppleret af det intelligente og kærlige samarbejde med menneskeslægtens vidende, visdommens mestre. I dette tilfælde forløber processen hurtigere, for et menneske kommer ind under vejledning, hvis han skulle ønske dette, og senere, når han har tilvejebragt de rigtige betingelser, får han stillet kundskab og hjælp til rådighed fra dem, som har nået målet. For at benytte sig af denne hjælp er han nødt til at arbejde med sit eget legemes materiale ved at indbygge det rette materiale i en foreskreven form, og må derfor lære at skelne i valget af materie og at forstå vibrationens og konstruktionens love.

Tilbage til Alfabetisk