Differentiering

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
634 – 35: ”Det er på dette tidspunkt, at den inviede for første gang konfronteres med de syv veje, idet hver vej danner grundlag for at trænge igennem til erkendelsesområder, der absolut ligger hinsides vor planet.

For at nå dertil, må den indviede vise, at han mestrer loven om differentiering og opnå viden om de syv veje ved at skelne mellem de syv lyde der tilsammen udgør den ene lyd, men som ikke har relation til de syv lyde, der udgør det trefoldige AUM.”

Tilbage til Alfabetisk