Dødens lov

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
465: ”Vi kommer nu til formuleringen af en ny lov, som træder i stedet for loven om død, og som alene henvender sig til dem, der befinder sig på de sidste stadier af discipelskabets vej og på alle stadier af indvielsens vej” [à Tiende lov]

467: ”Fremstillingen vil formidle den ide til jer, at denne store lov om død – da den styrer substansen i de tre verdener – er en gavnlig og korrigerende hændelse. Uden at komme nærmere ind på det, vil jeg minde jer om, at denne lov om død, som virker med stor kraft i de tre verdener for menneskelig evolution, er en genspejling af en kosmisk hensigt, som styrer vort solsystems kosmisk æteriske plan, kosmisk astrale plan og kosmisk mentale plan. Den energi, der bevirker død, udstrømmer som et udtryk for livsprincippet hos dette større LIV, der omslutter alle syv planetariske systemer, som i sig selv udtrykker vort solsystems liv.”

Tilbage til Alfabetisk