Dualitet

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
123: ”Men den guddommelige evolutionsplan var baseret på skabelsen af denne forbindelse mellem åndeligt bevidste mennesker og formaspektet, og således opstod den store lov om dualitet, der forårsagede ”englenes fald” da de opgav deres frie og ”syndefri” tilstand for at udvikle fuld guddommelig bevidsthed på jorden ved hjælp af den materielle inkarnationsproces og brug af det mentale princip. Dette var den guddommelige Plan, udsprunget af Guds tanke og sat i gang og progressivt udfoldet af hans vilje. Ved den iværksættelse fandt den oprindelige ”krig i himlen” sted mellem de gudesønner, som svarede på den guddommelige tilskyndelse til at gøre erfaringer, til at tjene og ofre og som skilte sig ud fra de gudesønner, der ikke reagerede på en sådan opfordring, men valgte at forblive i deres oprindelige høje værenstilstand. Kristus selv vidner om denne sandhed i fortællingen om den fortabte søn og hans forhold til sin ældre broder, der ikke havde forladt sin faders hus. Det er tydeligt fra denne fabel, hvem faderen bifalder. Et omhyggeligt studium af den historie og en intuitiv forståelse af dens betydning kan måske en dag fremkalde en ny holdning til ”erfaringen om synd”, som det er blevet kaldt, og en mere omfattende forståelse af de to vigtigste love som styrer processen: loven om evolution og loven om reinkarnation. Her ligger den primære årsag til det der finder sted i dag.”

Tilbage til Alfabetisk