Energi følger tanke

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
111: ”Visualisering er det indledende trin til at bevise den okkulte lov, at ”energi følger tanke”.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
466: ”Vi kan således se, at disse fem åbenbaringspunkter giver udtryk for fem hierarkiske love. Det er interessant at se, at kun det første åbenbaringspunkt er blevet formuleret i en lov, der kan forstås af det almindelige menneske. Det er loven, at ”energi følger tanke”, og at ”øjet styrer energi”. Menneskeheden har nået det stadium, hvor forståelse af dette første åbenbaringspunkt er blevet muligt, og det er følgende to faktorer, der har gjort dette muligt:

  1. Formuleringen af denne lov, der har relation til energi, har overensstemmelse med nutidens videnskabelige opdagelser, for i dag er det erkendt, at alt eksisterende i sit inderste væsen er energi i en eller anden form.
  2. Det vældigt store antal aspiranter, der har taget eller er ved at tage første indvielse.

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129: “Med denne viden og tro ser mennesket da ind i sig selv og opdager de lektier han eller hun er ved at lære. De samarbejder med denne årsag til at leve og Loven om Vækst og pålægger sig selv den disciplin, som vil styrke deres vækstproces. …

De tre mest vanskeligt tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

  1. Loven om polaritet. Når viljens og tankesindets polære kræfter bringes i forhold til hinanden, starter den skabende proces. Der skabes et magnetisk felt i tankesindet igennem denne polaritet.
  2. Loven om magnetisk kontrol. Når et magnetisk felt skabes i tankesindet og fastholdes der, sættes mentalt stof i bevægelse i et mønster, der bestemmes af viljen. En tanke fødes som resultat af den magnetiske kontrol af stoffet.
  3. Loven om manifestation. Når en tanke er født, bliver en triangel af energi sidestillet med tid og rum.

Magikeren (uanset om han eller hun arbejder med de hvide eller de mørke kræfter) må bevidst afpasse og anvende disse tre love for at skabe den tilsigtede omstændighed eller situation i sit liv og virke. Vær opmærksom på, at dette ikke er teori. Der er i dag, som der altid har været, de mennesker i verden, som alene lever efter den skabende proces, som er beskrevet ovenfor. …

Mennesker, som blot bestræber sig på at blive mentalt polariseret, konfronteres med nødvendigheden af at forstå disse tre overordnede love, som knytter sig til den skabende proces.”

Tilbage til Alfabetisk