Energiens love

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
810 – 811: ”Kundskaben repræsenterer den rigtige forståelse af energiens love, kraftophobning, kilderne til energi, dens egenskaber, dens forskellige typer og dens vibrationer. Den indebærer en forståelse af:

  1. De forskellige grundvibrationer.
  2. De centre, kraft strømmer ind igennem.
  3. De kanaler, den cirkulerer i.
  4. De trekanter og de andre geometriske figurerer, den frembringer i løbet af evolutionen.
  5. Den cykliske ebbe og flod, som styrer energien i forbindelse med de forskellige typer planetarisk manifestation, og deriblandt alle naturrigerne
  6. Den sande betydning af de kraftaspekter, vi kalder ”pralaya-” og ”manifestationsperioder”.
Tilbage til Alfabetisk