Farvernes lov

Underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1070: ”7. Farvernes lov. Hvis de studerende vil danne sig et ind­tryk af denne lov, må de huske, at farve tjener to formål. Den vir­ker som et slør for det, der ligger bag, og tiltrækkes derfor af den centrale gnist. Den udtrykker det centrale livs tiltræk­ningsevne.

Derfor er alle farver tiltrækningscentre, som enten supple­rer eller er an­tipatiske over for hinanden, og hvis de studeren­de følger disse tankebaner, kan de gennemskue loven og for­stå, hvor­dan den virker, gennem en erkendel­se af farvernes for­mål, ak­tivitet og forbindelse med hinanden.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur