Fem Hierarkiske love

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
466: ” Vi kan således se, at disse fem åbenbaringspunkter giver udtryk for fem hierarkiske love. Det er interessant at se, at kun det første åbenbaringspunkt er blevet formuleret i en lov, der kan forstås af det almindelige menneske. Det er loven, at ”energi følger tanke”, og at ”øjet styrer energi”. Menneskeheden har nået det stadium, hvor forståelse af dette første åbenbaringspunkt er blevet muligt …”

(Min kommentar: Denne udtalelse kommer efter en længere redegørelse for åbenbaringspunkter og antydninger, side 405 – 481. Åbenbaringspunkter er set fra Hierarkiets side det samme som indvielse set fra menneskets side.)

Tilbage til Alfabetisk