Fokuseret vilje til kærlighed

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
243: ””Guds kraft kan påkaldes igennem den fokuserede vilje til kærlighed.”

Den fokuserede vilje til kærlighed er en lov og en energi, som når menneskeheden igennem et fokuspunkt, en dør, i det planetare liv direkte fra Sollogos, som differentierer den kosmiske kærligheds store lov og energi i syv guddommelige udtryk i sit system.”

Tilbage til Alfabetisk