Forandring

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
395: ”En af de vanskeligste opgaver for mesteren er at lære disciplen at forestille sig ashramen og at handle, tjene, tænke og påkalde, som et medlem af en ashram normalt vil gøre. Følgende to tanker dukker op ved at studere de to versioner af denne antydning:

  1. At loven om forandring styrer Hierarkiet på samme måde, som den styrer menneskeheden.
  2. At disciplen, der fungerer under denne lov skal gøre følgende: …”
Tilbage til Alfabetisk