Formernes lov

ALICE A. BAILEY: Kosmisk ild, side
289: ”Et nærmere studium af diagram V vil vise, hvori Logos’ problem består, og hvor nøjagtig overensstemmelsen er mellem ham og hans fysiske afspejling, mennesket. …

For det sjette, begge er underlagt de love, der styrer former, og derfor styres de i tid og rum af karma som er formernes lov.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
83: ”Ved forståelse af lovene for skabelse og lyd, ved overvejelse af mundens klangbund og den metode, der muliggør tale, kan mennesket nå frem til en viden om de skabende processer i verden og opnå en forståelse af de love, hvorunder alle former bliver til.”

Tilbage til Alfabetisk