Forvandlingens love

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
796: ”Han må studere forvandlingens love og den guddommelige alkymi, så han skaffer sig viden om, hvordan han omdanner de lavere kræfter til højere, overfører sin bevidsthed til de højere redskaber og manipulerer energistrømme, så hans egen natur bliver forvandlet. Da vil han blive kanal for egoets lys og den buddhiske indsigt til gavn for racen og oplysning for dem, der snubler i mørket. Han må udtrykke radioaktivitetens love i sit liv på det fysiske plan. Han må begynde at udstråle og have en magnetisk virkning på andre. Hermed mener jeg, at han vil begynde at influere på det, der er spærret inde hos andre, for han vil – gennem sine stærke vibrationer – nå det skjulte center i alle. <jeg tænker ikke på den fysiske eller magnetiske virkning mange helt uudviklede sjæle har på andre. Jeg refererer til den åndelige udstråling, som kun de, der selv er ved at blive opmærksomme på det åndelige center i hjertet, kan mærke og reagere på. På dette stadium opfattes han som et menneske, der okkult kan tale ”fra hjerte til hjerte”. Han stimulerer hjertecentret hos sin broder og får mennesker til at arbejde for andre.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
548 – 49: ”I den anden kategori, der vedrører konflikten mellem kræfterne indbyrdes, er det æteriske legeme indblandet. Kræfterne, det drejer sig om, findes i de større og mindre centre … Disse sekundære vanskeligehder, der skyldes vekselvirkningen mellem centrene, kan inddeles i tre kategorier …

  1. Relationen mellem visse centre, som den forekommer ifølge loven om transmutattion, dvs. den proces, der hæver kræfterne fra et center til et andet:”
Tilbage til Alfabetisk