Fremskridtets lov

Underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1067: ”2. Fremskridtets lov. Det kaldes den i planteri­get på grund af det faktum, at det er i dette rige, der er en klar objektiv re­spons på stimulering. Den er grundlaget for fæno­menet sans­ning, som er nøglen til dette kærlighedssystem, idet vores sol­sy­stem er en »søn af nødvendighed« eller begær. Loven er en ma­nifestation af den bevidsthed, der besjæler en del af plante­ri­get, og af visse praniske energier. Den studeren­de vil finde me­get af esoterisk interesse i følgende linje af levende kræf­ter:

  1. Den 2. kæde, klode og runde.
  2. Det 2. rige, planteriget.
  3. Den 2. afspejlede gruppe begærdevaer.
  4. So­lens hjerte.
  5. Den 2. strålekraft.”
Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur