Frigørelse

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
24: ”Når mennesket ændrer den almindelige forestilling om sygdom og accepterer sygdom som en realitet i naturen, vil han med ret tænkning begynde at arbejde med loven om frigørelse, og dette vil føre til ikke-modstand. På grund af kraften af den styrende tænkning og den intense modstand mod sygdom har han i øjeblikket tendens til at forværre vanskelighederne. I det øjeblik han nyorienterer sin tænkning mod det sande og mod sjælen, vil sygdomme på det fysiske plan begynde at forsvinde.”

Tilbage til Alfabetisk