Frihed

Se også loven om åndelig frihed
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
422 – 23: Det er den lov, som de tre kosmiske love – loven om syntese, om tiltrækning og økonomi – blot er aspekter af. Ingen af disse tre underordnede love pålægger Verdens Herre nogle regler eller begrænsninger. Loven om frihed foreskriver derimod visse restriktioner, hvis man kan anvende sådan en selvmodsigende frase. …

Senere vil mesteren, når han fortsætter ad en af de syv veje, arbejde med loven om frihed. Det er ikke, hvilket I vel gætter, dens sande navn, for dybest set er frihed og frigørelse virkninger af dens aktivitet. Denne enestående og gådefulde lov styrer livet og livene på Sirius, og denne ukendte ”sfære af fungerende og intelligent aktivitet” svarer til loven om økonomi på vor planet – den laveste af de love, der styrer eksistens i planetarisk form.”

Tilbage til Alfabetisk