Friktionsloven

Underlov til økonomiloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
229 – 230: ”Økonomiloven har 4 underordnede love, der vedrører den lavere firfoldighed: …

  1. Friktionsloven der styrer hvert atoms varmeaspekt, udstråling og virkningen af denne stråling på andre atomer.”
Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur