Fuldbyrdelse

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
818: ”Den okkulte lov, der styrer alle fremskridt i en ashram, kaldes til tider loven om fuldbyrdelse. Med dette menes, at disciplen fuldt ud indvilliger i at deltage i den tjeneste, der kræves på det ydre plan. Når disciplen udfører sit tjenestearbejde så godt og effektivt, som han er i stand til, så skaber hans ydre effektivitet – ifølge et forhold, som af natur er et okkult paradoks for gruppen – en indre effektivitet.”

Tilbage til Alfabetisk