Fuldkommengørelse

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side 608 – 619 (Loven er lig med Niende Lov om healing)
606 – 07: ”Niende lov … Denne lov er i virkeligheden en definition af loven om evolution, men set fra en åndelig synsvinkel. Loven om evolution – sådan som den almindeligivs forstås – handler om evolutionen af formaspektet, efterhånden som det gradvis tilpasses til at være en eksponent eller et udtryk for sjælsenergi og senere for monadisk energi. … Denne lov, der kan kaldes loven om fuldkommengørelse, beskriver de indre energier, der er ansvarlige for, at loven om evolution kan være virksom. Den er det højere aspekt eller den betingende årsag til den lavere. De love, der hører under loven om fuldkommengørelse, kaldes lidt vagt (af neofytten) de åndelige love, men han ved kun lidt om dem, og i tankerne samler han dem alle i den generelle forestilling, at de er udtryk for guddommens kærlighedsaspekt.”

Tilbage til Alfabetisk