Gensidig tiltrækning

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
362: ”Som førnævnt er hvert himmelsk menneske forbundet med en af sine brødre i henhold til den gensidige tiltræknings lov, der endnu kun manifesteres på en nedværdigende måde i den fysiske verden af den menneskelige enhed, som er indespærret i fysisk form. Psykisk har forbindelsen imidlertid en anden karakter, og en sådan forbindelse findes mellem den planetariske logos for det system, vi kalder Venus, og vores planetsystems logos.”

Tilbage til Alfabetisk