Grundlæggende lov om disciple

LUCILLE CEDERCRANS: Healing, eng. udg. side
2: ”Den sande discipel er ikke voldelig, ikke kritisk, alt omfattende i sin anerkendelse af sine brødre, altid kærlig, venlig og omtænksom. Han er ikke destruktiv i sine handlinger, for han ved at destruktion er en indre aktivitet. Det som ikke længere er en del af Guds plan ødelægger sig selv. Dette er den grundlæggende lov og må forstås før man kan træde ind i et sandt område for tjeneste. Der er ingen disciple, der har at gøre med bevidst ødelæggelse. At opfatte en sådan arbejdsopgave er astralt blændværk, en forvrængning af sandt behov. Disciplen forvandler, syntetiserer og bygger. Han overlader sådan noget som ødelæggelse til den universelle lov, og forblændes ikke af den type blændværk.”

Tilbage til Alfabetisk