Gruppeliv

Se også Grundlæggende love for offentligheden i afsnittet om Sammenstilling af love
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
320: ”Den tredje grundlæggende lov, der ligger bag løsningen af nutidens problemer, inklusive seksualproblemet, er normalt en følge af de to andre love [om genfødelse og harmløshed]. Det er loven om gruppeliv. Vore grupperelationer må være synlige og erkendte. Ikke alene skal et menneske i kærlighed opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser, han skal også med sin tanke omfatte selve menneskeheden og således bringe loven om broderskab til udtryk. Broderskab er en gruppekvalitet.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
187: ”En af de mest grundlæggende sandheder og faktisk en lov i gruppelivet, handler om ikke at dømme, herunder også at rationalisere fordømmelse ved at kalde det vurdering eller analyse eller andet af den slags, for I har ikke – nogen af jer – forståelse eller indsigt i alle de faktorer, som gør en korrekt observation mulig. Når I laver en forkert vurdering, en forkert observation, øger i det andet menneskes vanskeligheder. I øger vægtet af negativitet, som denne må trækkes med og bevæge sig ud af i sin egen vækst og udvikling.”

LUCILLE CEDERCRANS: Lederskabstræning, kapitel 16, eng. udg. side
(Min kommentar: Her drøftes spørgsmålet om finanser og økonomiske midler til arbejdet med reference til lovene om gruppefremskridt. Læs venligst hele kapitlet for at få den fulde forståelse!)

56: ”Det første skridt, som hvert medlem af hele gruppen på tage, er en overenskomst som vil skabe et skarpt fokus for gruppens viljesenergi, som dirigerer gruppens energi, kraft og substans i en bestemt retning. Jeg refererer her til hele gruppens liv og levned, til alle disse og mere specifikt til gruppekernen af disciple, uanset hvor de fungerer i forhold til Hierarkisk kontakt, dem som stræber efter at arbejde med denne avancerede plan i forhold til Lucille Cedercransille.

Dette kan synes jer at være fyldt med store vanskeligheder, men det er en af lovene om gruppefremskridt. Ligegyldigt hvilken indsats hvem som helst af jer individuelt sætter jer for at udføre, så er I et medlem af gruppen, og som sådan vil energi, kraft og substans enten være med eller imod jeres indsats, eller den vil være så neutral, at den kun har lille betydning på den ene eller den anden møde.”

LUCILLE CEDERCRANS: Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
137: ”… overvej og besvar dette spørgsmål. Hvor mange timers subjektiv indsats har du givet Planen i den forløbne uge? Besvar kun for jer selv. Jeg behøver ikke at høre jeres svar. En stor indsats er ydet af nogle få, men loven om gruppefremskridt tillader ikke succes for disse få i deres ydre liv og affærer. Den eneste måde de kan få succes på, hvis denne tilstand fortsætter, er ved at trække sig ud af gruppen og arbejde sammen uden vægten af den modstand, den spredning af energierne, den konflikt om hensigt samt ren og skær følelsesmæssig negativitet som er et resultat af dette problem i sig selv.”

204: ”Dette finansielle problem ville ikke været et problem, ville ikke dukke op, hvis ikke der blev bidraget til det fra ethvert medlem af gruppen i håndteringen af gruppeøkonomi. Penge er kun en krystalliseret form for tredje stråle energi, en ydre refleksion, et ydre billede på økonomien i energi, kraft og substans. I overensstemmelse med jeres brug af jeres økonomi vil den manifestere sig som en sund eller usund økonomi i det ydre liv og affærer. Dette er et vanskeligt koncept, og dog er det en lov i gruppelivet.”

Tilbage til Alfabetisk