Guddommelig lov og orden

Se også Guddommelig lov i afsnittet om sammenstilling af love
LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, Ordlisten, eng. udg. side
518: ”GUDDOMMELIG LOV: Det underliggende mønster, som det planetare eller solare liv bruger til at styre eller orden dets evolution, dvs. dets hensigt.”

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, Ordlisten, eng. udg. side
540: ”SYVENDE STRÅLE: Guddommelig lov og orden; Ceremoniel magi. Dette er grænsefladen mellem viljes- og stof aspekterne, som tillader en større virkning som følge af viljen og en større fluiditet eller modtagelighed i stoffet.”

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
251: ”Mester M: Hver discipel som arbejder indenfor dette særlige gruppeliv, og jeg refererer her til det overordnede gruppeliv, får denne hjælp:

Denne hjælp er meget enkel men dens potentiale er stort og vidtrækkende: at Guddommelig orden som bringes i manifestation i menneskets liv og levned gennem det enkle middel disciplin. Hver discipel ved hvad der for ham er ret handling. Hver kender til den disciplin han må udøve for at være til tjeneste for den Guddommelige plan. Hver kender den disciplin han må udøve i sit eget tankeliv, sit emotionelle liv og i sine ord og handlinger. Opmærksomhed på sådanne disciplinære handlinger skaber den orden, som er manifestationen af Guddommelig hensigt og Guddommelig kærlighed i det ydre liv og levned.”

281: ”Kvalificer altid al aktivitet i henhold til Guddommelig lov og orden. Dette beskytter individet. Forstå, at enhver højere energi som du tilegner dig og giver til et andet individ kun kan bruges af dette individ i overensstemmelse med Guddommelig hensigt så længe vedkommende er ubevidst om eller ubekendt med denne energi. Når han er bekendt med den, bevidst om den, så er han selv i stand til at tilegne sig den, og dirigere den som han vil. I sådan et tilfælde er det vigtig at kvalificere, at dirigere, at Annie Besantringe energien så at sige under sjælens jurisdiktion i instrumentet. I sådan et tilfælde bør man visualisere en alignment mellem den overskyggende sjæl og den inkarnerede bevidsthed i hovedet. I den daglige kontakt med mennesker i almindelighed, mennesker som er ubekendte med eksistensen af en sådan energi, vil den følge den Guddommelige hensigt der var dens intention.”

Tilbage til Alfabetisk