Hadets og separatismens lov

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
421 – 22: ”Jeg har også fastslået at vi vil nå et klimaks i menneskehedens historie. I denne periode vil karmas herrer være usædvanligt aktive; loven om årsag og virkning bringer resultaterne af fortidens handlinger, subjektive tænkning og hemmelige impulser op til overfladen for nøjagtig afregning og planlagt renvaskning af den menneskelige histories tavle. Da han som alle disciples tjener var på jorden for to tusind år siden, sagde han at hemmeliGeoffrey Hodsonldte ting skulle åbenbares; ved denne fremkomst af det gode og det dårlige på lige vilkår vil mennesker komme til indsigt, til forståelse og vil blive tvunget til at tage de skridt som vil være nødvendige for at bygge en ny og bedre verden baseret på kærlighedens lov og ikke på hadets og separatismens lov. Dette er hvad der sker i dag.”

432 – 434: ”Vor mester, Kristus, er også ved at lede tre vigtige aktiviteter i denne tid. …

Han er først af alt beskæftiget med at aflede viljesenergien som udgår fra Shamballa, …

Dernæst virker han indenfor selve Hierarkiets rammer med forberedelse af sine disciple, mestrene, til visse store efterkrigsbegivenheder. …

Hans tredje aktivitet er bestræbelsen på at opveje det voksende had i verden … og (fra et verdsligt synspunkt) forståeligt had til det tyske folk og til japanerne … Had mangler altid skelneevne. Den store lov om åndelig gengældelse forlanger at retfærdighed sker fyldest, men hadet vil lukke øjnene på retfærdigheden. Loven må administreres, og verden vil se et eksempel på den selvsamme lov som er udtrykt med ordene: ”Hvad et menneske sår skal han også høste”. Men den materialistiske lov om had og separatisme må afvises og afbødes. Problemet som Kristus står overfor er – fra en menneskelig synsvinkel – næsten uløseligt.”

Tilbage til Alfabetisk