Harmløst liv

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
318 – 19: ”Det andet grundlæggende postulat blev forkyndt os af Kristus, da han bad os ”elske vor næste som os selv”. …

Men den nye lov må og vil blive bekendtgjort. Denne lov kan sammenfattes i ordene: Lad et menneske leve således, at hans liv er harmløst. Da vil der af hans tanker, handlinger og rod ikke fremkomme noget ondt i forhold til gruppen. Dette skal ikke forstås som negativ harmløshed, men som en vanskelig og positiv aktivitet. Såfremt ovennævnte praktiske udformning af Kristi ord blev almindeligt forkyndt og anvendt i praksis, ville der opstå orden ud af kaos, gruppekærlighed ville fortrænge egoisme, religiøs enhed ville indtage den fanatiske intolerances plads og ordnede relationer ville eliminere tøjlesløshed.”

Tilbage til Alfabetisk