Ildens love

Opsummerer farvens, musikkens og rytmens love
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
415: Ildens love vil efterhånden få lov til at blive offentlig kendt. Der er 27 okkulte love, som på dette udviklingstrin først afsløres efter indvielse. De opsummerer farvens, musikkens og rytmens grundlæggende love.

522: ”Endelig vil man studere ildens love, udforske den okkulte karakter af varme, udstråling og flammende ild, og hvordan stråling fra én bevidsthedssfære påvirker en anden. Gradvis vil det blive afsløret, hvordan bevidstheden vækkes på de forskellige planer gennem en påvirkning og stimulering af kausallegemets ild.”

Tilbage til Alfabetisk